I. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG


Diễn đàn trường Văn Hoá Quang Trung.com có tên gọi là Trang Trường Văn Hoá Quang Trung được hoạt động nhằm mục đích làm sống lại những h́nh ảnh, kỷ niệm thời học tṛ, với mái trường xưa và là nhịp cầu giữa Giáo Sư và Học Tṛ ở hải ngoại cũng như trong nước. Bài vở mang nội dung giáo dục, đề cao đạo nghĩa thầy tṛ vói Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín. và phần nào cố gắng cập nhật kiến thức phổ thông
, với chủ trương không hoạt động chính trị, không phân biệt giai cấp, không phân biệt tôn giáo, màu da, phái tính.

Tất cả các thành viên đều có thể tham gia đóng góp thông tin và giao lưu kết nối, đồng hành với trang thông tin chính thức này. Các bạn có thể t́m kiếm tin tức bạn bè, tham gia đóng góp nội dung, h́nh ảnh, các kiến nghị, đề xuất để trang trường Văn Hoá Quang Trung ngày càng phong phú về nội dung và h́nh thức. 

 

II. BAN QUẢN TRỊ

 

Ban Quản Trị diễn đàn trường Văn Hoá Quang Trung gồm những thành viên sáng lập, ṇng cốt của diễn đàn, có chung niềm đam mê, chung một mục đích là phát triển diễn đàn. Mỗi thành viên trong Ban Quản Trị có quyền và nghĩa vụ riêng và đều phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo khu vực phân quyền của từng người. Có nghĩa vụ và trách nhiệm điều hành theo đúng điều lệ và nội quy của diễn đàn. Không trục lợi cá nhân từ các hoạt động của diễn đàn.III. TÊN GỌI, NGÔN NGỮ , CÁCH XƯNG HÔ TRÊN DIỄN ĐÀN

 

-         Diễn đàn có tên gọi là: www.vanhoaquangtrung.com

-         Ngôn ngữ sử dụng là: tiếng Việt có dấu.

-         Nhằm đảm bảo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau trên diễn đàn, khi trao đổi nên lịch thiệp dùng những chữ như: em, tôi, anh, chị, anh ấy, chị ấy…Tuyệt đối không xử dụng các ngôn ngữ thiếu văn hoá như: mày, tao, con, thằng…

 


IV. ĐĂNG KƯ THÀNH VIÊN


Tất cả thầy cô, cựu học sinh trường Văn Hoá Quang Trung, các thành viên đều có quyền đăng kư tham gia vào diễn đàn trường  vanhoaquangtrung.com với yêu cầu sau:

-         Mọi thành viên tham gia diễn đàn đều có quyền và nghĩa vụ như nhau.

-         Những thông tin liên quan đến thành viên khi đăng kư tham gia diễn đàn phải trung thực, chính xác và thành viên phải tự chịu trách nhiệm vể những thông tin này.

-         Không lấy nick mang tính phản cảm.

-         Riêng trang Nhắn Tin & Lưu Bút, Ban Quản Trị thống nhất kéo dài thêm thời gian không cần phải đăng kư khi tham gia chia sẻ, nhắn tin, t́m người thân bạn bè, nếu tất cả theo đúng nội dung của trang này.

 


V. NGHĨA VỤ CỦA MỖI THÀNH VIÊN

 

-         Tôn trọng ư kiến của Ban Quản Trị và tuân thủ theo sự điều hành của Ban Quản Trị.

-         Tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, bài viết mà ḿnh đăng tải trên diễn đàn.

-         Nghiêm chỉnh chấp hành theo nội quy của diễn đàn, cũng như nội quy của từng chuyên mục trong diễn đàn.

-        Không đăng tải bài với nội dung hoạt động chính trị, đả kích chửi bới lấn nhau, thiếu văn hóa, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật.

-         Không sử dụng Nick của thành viên khác nhằm mục đích vụ lợi cá nhân, bôi xấu người khác.

-         Không đăng kư nhiều nick nhằm mục đích vụ lợi cá nhân, lừa đảo, đả kích, bôi xấu người khác.

-         Không có các hành động làm xáo trộn hoặc ảnh hưởng đến sự hoạt động của diễn đàn.

-         Nghiêm cấm đặt tên Nick name trùng với tên diễn đàn, và sử dụng các h́nh ảnh làm avatar mang tính chất phản cảm.
VI. QUY ĐỊNH BÀI VIẾT ĐĂNG TẢI TRÊN DIỄN ĐÀN.

         Các bài viết đăng trên diễn đàn cần tuân thủ theo những yêu cầu sau:
 

-         Sử dụng tiếng Việt có dấu.

-         Trao đổi, thảo luận, sinh hoạt, thông tin liên lạc giữa thầy cô, khối lớp, và đồng môn với nhau, giữa các thành viên với nhau.

-         Nội dung thông tin, bài viết, h́nh ảnh, sinh hoạt tập trung về trường Văn Hoá Quang Trung, Hốc Môn.

-         Mọi trích dẫn, tham khảo, sưu tầm mang tính giáo dục, khoa học, nghệ thuật, phổ thông, phải ghi rơ nguồn gốc.

-         Không bàn luận các vấn đề mang tính chính trị, chia rẽ tôn giáo, t́nh dục và các nội dung khác mà pháp luật cấm.

-         Dùng các từ ngữ công chúng chấp nhận được và hành xử đúng mực.

-         Không có hành động khiêu khích, nói kháy, phỉ báng, chửi bới cá nhân “chụp mũ” dưới bất kỳ h́nh thức nào.

-         Không gây mất đoàn kết giữa các thành viên trong diễn đàn.

-         Không mạo danh người khác.

-         Không tùy tiện đăng bài lung tung trong các chuyên mục với nội dung không đúng chủ đề, nội dung của chuyên mục.


 

VII. BIỆN PHÁP QUẢN LƯ CỦA BAN QUẢN TRỊ:

        

-         Từ chối đăng kư nick, xóa nick, nếu vi phạm điều lệ và nội quy của diễn đàn.

-         Nếu nội dung bài viết vi phạm điều lệ, nội quy của từng chuyên mục trong diễn đàn, Ban Quản Trị sẽ sửa đổi, xóa bài viết hoặc yêu cầu thành viên tự sửa đổi, xóa một phần hoặc toàn bộ bài viết.

-         Tất cả các xử lư vi phạm đều được thông báo công khai trên diễn đàn kèm theo lư do và thời hạn hiệu lực.

-         Bản điều lệ này sẽ được thay đổi theo thời gian cho phù hợp với các hoạt động của diễn đàn.

-         Ban Quản Trị sẽ thông báo nếu có sự sửa đổi. Mọi việc phát sinh trái với các quy định của bản điều lệ này đều bị coi là vi phạm.

 

 

Ban Quản Trị

Trang Trường Văn Hoá Quang Trung

Ngày 01 tháng 01 năm 2014 ( Updated )